Účetnictví a mzdy

Pro vedení a zpracování mezd využíváme účetní a ekonomický software ACONTO.

A protože jsme flexibilní, můžeme po dohodě s klientem vést účetnictví v jeho účetním softwaru.

Máme zkušnosti s K2 a FLORES.

 

V oblasti účetní agendy Vám můžeme nabídnout:

» Kompletní vedení účetnictví

» Zpracování účetní závěrky

» Spolupráci s auditory

» Zpracování mezd

» Pomoc při tvorbě vnitřních firemních předpisů

» Nastavení vnitropodnikového účetnictví

 

 

 

Kvalitu a odbornost poskytovaných služeb zajišťuje certifikovaná účetní, členka Komory certifikovaných účetních,

Ing. Andrea Turková, CA