Jak správně zaplatit daň

 

Číslo účtu pro zaplacení daně se skládá z předčíslí  viz příloha a čísla účtu viz příloha.

Příklad:

Chci zaplatit silniční daň finančnímu úřadu pro středočeský kraj, územní pracoviště Říčany.

Číslo účtu:  748 – 77628111 / 0710

Variabilní symbol FO: r.č.

Variabilní symbol PO: IČ