Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců

Splnili jsme všechny náležitosti a kvalifikační zkoušky, které jsou potřebné pro zapsání do seznamu daňových poradců, jsme tedy oprávněni k výkonu daňového poradenství.

Kopii osvědčení o zápisu si můžete stáhnout níže.