Daňový kalendář na duben - květen 2019

 

31.03.2019 – Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za březen 2019

01.04.2019 – Daň z příjmů - Podání přiznání k dani a zaplacení daně z příjmů za rok 2018

01.04.2019 – Daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2018

08.04.2019 – Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za březen 2019  

15.04.2019 – Silniční daň - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019  

25.04.2019 – DPH - daňové přiznání a zaplacení daně za březen a 1. čtvrtletí 2019, souhrnné hlášení za březen a 1. čtvrtletí 2019, kontrolní hlášení za březen a 1. čtvrtletí 2019 

30.04.2019 – Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za duben 2019

08.05.2019 – Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za duben 2019

27.05.2019 – DPH - daňové přiznání a zaplacení daně za duben 2019, souhrnné hlášení za duben 2019, kontrolní hlášení za duben 2019   

31.05.2019 – Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za květen 2019

31.05.2019 – Daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně - poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně; splatnost 1. splátky ostatní s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb