Daňový kalendář na březen - červen 2021

 

01.03.2021 – Daň z příjmů - Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

08.03.2021 – Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za únor 2021

15.03.2021 – Daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň 

22.03.2021 – Daň z příjmů - elektronické vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za období 2020

22.03.2021 – Daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

25.03.2021 – DPH - daňové přiznání a zaplacení daně za únor 2021, souhrnné hlášení za únor 2021, kontrolní hlášení za únor 2021

31.03.2021 – Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za březen 2021

01.04.2021 – Daň z příjmů - vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2020

01.04.2021 – Daň z příjmů - podání přiznání a úhrada daně za rok 2020

08.04.2021 – Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za březen 2021

15.04.2021 – Silniční daň - záloha na daň za 1 čtvrtletí 2021 

20.04.2021 – Daň z příjmů - splatnost paušální zálohy 

26.04.2021 – DPH - daňové přiznání a zaplacení daně za březen a 3. čtvrtletí 2021, souhrnné hlášení za březen a 3. čtvrtletí 2021, kontrolní hlášení za březen a 3. čtvrtletí 2021

30.04.2021 – Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za duben

03.05.2021 – Daň z příjmů - podání přiznání a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude podáno elektronicky

08.05.2021 – Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za duben 2021

20.05.2021 – Daň z příjmů - splatnost paušální zálohy 

25.05.2021 – DPH - daňové přiznání a zaplacení daně za duben 2021, souhrnné hlášení za duben 2021, kontrolní hlášení za duben 2021

31.05.2021 – Daň z nemovitých věcí - splatnost daně pro poplatníky s daňovou povinností do 5 000 Kč. Pro poplatníky nad 5 000 Kč je splatnost 1/2 splátky.  

31.05.2021 – Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za květen 2021

08.06.2021 – Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za květen 2021

15.06.2021 – Daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň a pololetní záloha na daň 

20.06.2021 – Daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

25.06.2021 – DPH - daňové přiznání a zaplacení daně za květen 2021, souhrnné hlášení za květen 2021, kontrolní hlášení za květen 2021

01.07.2021 – Daň z příjmů - podání přiznání a úhrada daně za rok 2020, pokud přiznání podává daňový poradce